Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

Izlazimo u susret Vašim zahtevima

Vaš lični savetnik iz LeitnerLeitner-a posvećen je svim pitanjima od Vašeg interesa. Vaš savetnik se može osloniti na podršku specijalnih timova stručnjaka u zavisnosti od zadatka, tako da ćete uvek imati koristi od stručnosti čitave naše firme. Ekspertize mogu varirati od zemlje do zemlje. Usluge koje pružamo u Vašoj zemlji mogu se naći na stranicama sa našim lokacijama. Usluge u Srbiji su navedene ispod

 

Nacionalno i međunarodno oporezivanje
 • Nacionalno, evropsko i međunarodno oporezivanje
 • Osnivanje pravnih lica
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Transferne cene
 • Spajanja i preuzimanja
 • Restrukturiranje i likvidacija pravnih lica
 • Devizno poslovanje
 • Porez na dodatu vrednost (PDV)
 • Carinski zakon & akcize
 • Investicije
 • Nekretnine
   
Kontakt osoba

Pavo Djedović

Ovlašćeni revizor (BIH, HR, D) | Ovlašćeni poreski savetnik (D)

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...