Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

Izlazimo u susret Vašim zahtevima

Vaš lični savetnik iz LeitnerLeitner-a posvećen je svim pitanjima od Vašeg interesa. Vaš savetnik se može osloniti na podršku specijalnih timova stručnjaka u zavisnosti od zadatka, tako da ćete uvek imati koristi od stručnosti čitave naše firme. Ekspertize mogu varirati od zemlje do zemlje. Usluge koje pružamo u Vašoj zemlji mogu se naći na stranicama sa našim lokacijama. Usluge u Srbiji su navedene ispod

 

Obračun zarada
  • Obračun zarada rezidentnim i nerezidentnim licima
  • Kompleksni obračuni zarada i izveštavanje u skladu sa individualnim zahtevima klijenata
  • Vođenje računa klijenta – isplate zarada, poreza na dohodak i doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje
  • Saveti u vezi sa radnim pravom, socijalnim osiguranjem i oporezivanjem (npr. optimiziranje uslova zaposlenja, opcija prilikom otkaza i sl.)
  • Podrška prilikom kontrola Poreske uprave, fonda zdravstvenog osiguranja iliinspekcije lokalnih institucija
  • Saveti vezani za oporezivanje i socijalno osiguranje direktora
Kontakt osoba

Pavo Djedović

Ovlašćeni revizor (BIH, HR, D) | Ovlašćeni poreski savetnik (D)

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...