Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

Izlazimo u susret Vašim zahtevima

Vaš lični savetnik iz LeitnerLeitner-a posvećen je svim pitanjima od Vašeg interesa. Vaš savetnik se može osloniti na podršku specijalnih timova stručnjaka u zavisnosti od zadatka, tako da ćete uvek imati koristi od stručnosti čitave naše firme. Ekspertize mogu varirati od zemlje do zemlje. Usluge koje pružamo u Vašoj zemlji mogu se naći na stranicama sa našim lokacijama. Usluge u Srbiji su navedene ispod

 

Revizija
  • Zakonska i dobrovoljna revizija godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa nacionalnim i međunarodnim računovodstvenim standardima
  • Usaglašavanje računovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa nacionalnim propisima Republike Srbije sa IAS/IFRS, US GAAP-om, German GAAP-om
  • Pregled i analiza godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja i računovodstvenih evidencija i analiza poslovanja
  • Revizija neprofitnih organizacija / Savetodavne usluge u vezi uspostavljanja evidencija u neprofitnim organizacijama
  • Specifične zakonske revizije (revizija osnivanja i dokapitalizacije, spajanja, preuzimanja, odvajanja sa osnivanjem ili preuzimanjem)
Kontakt osoba

Pavo Djedović

Ovlašćeni revizor (BIH, HR, D) | Ovlašćeni poreski savetnik (D)

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...