Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

Naš tim u Beogradu

Stručnost ima mnogo lica: pronađite ovde Vašeg ličnog savetnika i njegovu/njenu specijalnost

Pronađite svog stručnjaka


Dr.

Clemens Nowotny

Dr.
Tax Advisor / Partner

Austrijsko i internacionalno poresko pravo, transferne cene, osnivanje stalnih poslovnih jedinica, alokacija profita,...

Pavo Djedović

Ovlašćeni revizor (BIH, HR, D) | Ovlašćeni poreski savetnik (D)

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...

Jelena Knežević

Ovlašćeni revizor (SR) | Poreski savetnik | Direktor

Srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni, međunarodni računovodstveni standardi (IFRS), revizija pojedinačnih...