Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

Impresum

Odgovorno lice: LeitnerLeitner Consulting d.o.o.
Adresa: Knez Mihailova 1-3 , 11 000 Belgrade
MB 207197681
PIB 107197681
T +381 11 6555 105
F +381 11 6555 106
E office.belgrade@leitnerleitner.com

 

 Muškarci i žene potpuno su jednaki i imaju iste mogućnosti i šanse. Razlika u polovima ne utiče na profesionalne i funkcionalne uslove.

 

 

Ograničenje odgovornosti

 

Ograničenje odgovornosti za unutrašnje sadržaje

Sadržaj našeg sajta je realizovan uz podrobnu pažnju i korišćenjem sveg našeg znanja.  S tim u vezi, odgovorni  smo samo za sopstvene sadržaje na ovim stranicama. Dakle, celokupan sadržaj ne odražava nužno naše stavove. Ne možemo preuzeti odgovornost za aktuelnost, potpunost, ili tačnost svih sadržaja. Ukoliko dođemo u kontakt sa sadržajem koji nije u saglasnosti sa zakonom, isti će blagovremeno biti uklonjen.

.

 

Autorska prava

Svi tekstovi, grafika, fotografije, logotipi / brend, dizajn, itd objavljeni na sajtu su zaštićeni zakonom (autorska prava, zaštita žiga, i drugim zakonima intelektualne svojine). Korišćenje u okviru autorskih prava (npr privatna upotreba) je dozvoljeno. Svaka druga upotreba izvan opsega autorskih prava zahteva prethodnu pismenu saglasnost autora. Svako umnožavanje, prerada, distribucija ili bilo koji oblik eksploatacije bez prethodne pismene saglasnosti nije dozvoljeno. Svako kršenje ove odluke biće procesuirano od strane građanskog i krivičnog zakona.

       

       

Ograničenje odgovornosti za spoljne veze

Naš sajt sadrži eksterne linkove (linkove ka sajtovima trećih lica). Kako sadržaj ovih sajtova nije pod našom kontrolom, ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost u vezi sa njima. Ukoliko uočimo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti link koji je u pitanju. Postojanje ovih linkova ne podrazumeva nužno preporuku, ne podržava stavove izražene u okviru njih, niti označava da imamo bilo kakve profesionalne ili druge veze sa njihovim operaterima.

 

Zaštita podataka

Poseta našem sajtu može rezultirati skladištenjem baze podataka o pristupu našem serveru (datum, vreme, strana koja je posećena). Prikupljanje ličnih podataka (npr ime, adresa, e-mail adresa), može se javiti samo  - koliko je to moguće - uz prethodnu saglasnost korisnika na sajtu. Bilo kakvo prosleđivanje podataka trećim licima bez izričite saglasnosti korisnika nije moguće. Želimo izričito da naglasimo da prenos podataka preko interneta (npr putem e-maila) može sadržati sigurnosne propuste. Stoga je nemoguće zaštititi podatke u potpunosti od pristupa trećih lica. S tim u vezi, ne možemo preuzeti odgovornost za štetu koja je nastala pojavom tih sigurnosnih propusta. Upotreba detalja objavljenih konatakata od strane trećih lica u cilju reklamiranja je izričito isključena kao mogućnost. Zadržavamo pravo da preduzmemo zakonske korake u slučaju neželjenog slanja informacija o oglašavanju, npr putem spam email-ova.