Beograd

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

SRB 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova Street 1-3, III sprat
t +381 11 655 51 05 f +381 11 655 51 06
e beograd.office@leitnerleitner.com

Beograd

LeitnerLeitner
tax audit advisory

LeitnerLeitner Srbija  osnovan je 2011. godine. Zajedno sa lokalnim ekspertima nudimo poresko savetovanje, usluge revizije i računovodstva međunarodnim i velikim lokalnim kompanijama.

Izvanredne tehničke veštine našeg tima kao i visok kvalitet servisa koji pruža LeitnerLeitner ključ su našeg uspeha u Srbiji: mi razumemo specifične potrebe klijenata u zemlji na osnovu ogromne međunarodne ekspertize i fleksibilnosti naših članova tima. LeitnerLeitner Srbija ostvaruje snažnu saradnju sa svim drugim LeitnerLeitner kancelarijama.

 

Mere kompanije LeitnerLeitner Srbija, u uslovima korona virusa Covid-19

Poštovani,

Srpska vlada je preduzela dalekosežne mere zaštite srpskih građana, a u vezi sa nastalom situacijom korona virusa Covid-19. Apelujemo na naše klijente da obezbede i primenjuju mere zaštite, u skladu sa Smernicama Vlade Srbije u borbi protiv Covid-19.

Ovim povodom, možemo vas uveriti da su u periodu koji je prethodio novonastaloj situaciji, sve mere adekvatno preduzete kako bismo bili dobro pripremljeni i spremno dočekali nastalu vanrednu situaciju.

Prethodnih nedelja naš specijalni tim je radio na izradi odgovarajućih akcionih planova koji su sada usvojeni i adekvatno implementirani. Primenom akcionih planova, osigurali smo da možemo da nastavimo sa profesionalnim pružanjem naših usluga na dosledno visokom nivou.

Shodno pomenutom, našim zaposlenima je takođe omogućen rad na daljinu, odnosno rad od kuće uz potpuni pristup našim informacionim sistemima kao i sistemima baza podataka.

U te svrhe, LeitnerLeitner IT odeljenje uspostavilo je daljinski pristup, uz poštovanje svih bezbednosnih mera i obezbedilo naše zaposlene svim potrebnim uređajima za rad.

Jedna od osnovnih korporativnih prednosti kompanije LeitnerLeitner je brižnost prema zaposlenima, klijentima i društvenoj zajednici. Shodno tome, sve analize rizika su adekvatno sprovedene, i preduzete su mere kako bi se rizicima adekvatno upravljalo i u slučaju korona virusa, koji za sve predstavlja jedan nov izazov. Naš pristup podrazumeva obavezu čuvanja zdravlja zaposlenih, i adekvatno planiranje sa ciljem očuvanja kontinuiteta poslovanja uz svakodnevnu podršku naših klijenata.

Zbog vanrednih okolnosti i preduzetih mera od strane Vlade Srbije, a u vezi korona virusa, naše kancelarije će do daljnjeg biti zatvorene za posetioce; Svakako svi sastanci će se regularno održavati putem telefonskih ili video konferencija.

Sva dokumentacija će moći regularno, kao i do sada, da se dostavlja na recepciji u našim kancelarijama.

Uvereni smo da i u ovim novonastalim okolnostima, možemo dati vredan doprinos, kao i da će preduzete gore navedene mere doprineti u prevazilaženju ove teške situacije.  

Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da nam se uvek obratite.  

Srdačan pozdrav,

Vaš LeitnerLeitner tim 

Find your expert